• Συμβουλές Windows
  • 0811
Συμβουλές Windows
inBlog this entry has No Comments by pcfix
  • Τα windows είναι το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ. Χωρίς αυτό ο υπολογιστής δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ορισμένα πράγματα.
  • Προσοχή στον τρόπο που κλείνουμε τον υπολογιστή μας. Ποτέ δεν κλείνουμε τον υπολογιστή μας πατώντας το κουμπί ON/OFF ή βγάζοντάς τον από την πρίζα. Πάντα κλείνουμε τον υπολογιστή μας από την επιλογή σβήσιμο στο μενού Έναρξη.
  • Αν κάποιο πρόγραμμα κολλήσει και δεν ανταποκρίνεται πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ctrl+Del και από εκεί τερματίζουμε το πρόγραμμα.
  • Όλες οι καινούριες TFT οθόνες λειτουργούν με υψηλή ανάλυση (1280×1024) και καλό είναι να τις έχουμε ρυθμίσει έτσι, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλες τις δυνατότητες της υψηλής ανάλυσης.
  • Αφαιρούμε τα usb flash disks αφού πρώτα έχουμε κάνει την ασφαλή κατάργησή τους από τον υπολογιστή.

Loading images...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!